MISSIE

Onze Ballon wil zieke en gehandicapte kinderen laten genieten ondanks dat ze in een ‘minder goede’ periode van hun leven zitten. Een ballonvaart kan zoveel betekenen voor deze kinderen (en hun familie). Even geen pijn, artsen of medicijnen. Maar een feestje in een joekel van een heteluchtballon. Wanneer een kind ernstig ziek wordt, heeft dat een enorme invloed op het hele gezin. Alles staat in het teken van het hopelijk beter worden. De dagelijkse behandelingen vragen veel energie van het zieke kind en het gezin. Het sociale leven staat onder grote druk en dan is het goed om even de gedachten bij de dagelijkse ernst weg te nemen door een fantastisch avontuur te beleven.

Onze Ballon biedt ernstig zieke kinderen een geweldige ballonvaart aan onder deskundige begeleiding en in nauwe samenwerking met de behandelend arts. Tijdens de ballonvaart zie je de zieke kinderen  weer  lachen, krijgen ze kleur op hun wangen en alles staat even in het teken van een prachtig avontuur en lol! Eén van de behandelend artsen zei ooit tegen ons: “Het lijkt wel of een ballonvaart meer doet dan een maand medicijnen!”

Onze Ballon kan deze ballonvaarten gratis aan de zieke kinderen aanbieden door alle steun en met heel veel dank aan de sponsoren, bedrijven, donateurs, acties en service clubs. We beschikken over een eigen 8 persoons heteluchtballon, waarmee we de vaarten uitvoeren.

BESTUUR

Ons dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en een penningmeester, die verantwoordelijk is voor de financiën en het financiële jaarverslag. Tevens hebben alle deelnemende stichtingen een bestuurszetel in het bestuur zodat zij mede inhoud en vorm kunnen geven aan het beleid van Onze Ballon.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • Marjolein Eerland – Voorzitter
  • Björn Tannemaat – Penningmeester
  • Vacature – Secretaris

Anbi stichting

Onze Ballon is als stichting ingeschreven bij de KvK op 31 oktober 2008 en de akte van oprichting was per 30 oktober 2008. Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI, een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Dat betekent dat donateurs hun giften aan Onze Ballon volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vermogensbelasting. Organisaties die een ANBI-status hebben, voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. De belangrijkste regels zijn:

  •  ANBI’s kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en energiebelasting. Instellingen, die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Als een instelling zich als ANBI wil laten aanwijzen, moet deze dat bij de Belastingdienst aanvragen. De Staat, provincies, gemeenten en waterschappen zijn altijd ANBI-instellingen.
  • Als de ANBI-status van een instelling op of na 1 januari 2013 is of wordt beëindigd en als de instelling op dat moment meer dan € 25.000 ANBI-vermogen heeft, is de instelling verplicht de Belastingdienst jaarlijks te informeren over schenkingen en het vermogensverloop van de instelling sinds de beeindiging van de ANBI-status.